Menü

Yüzme Havuzu Türleri ve Yapım Maliyetleri

Yüzme Havuzu Türleri ve Yapım Maliyetleri

Maliyet açısından düşünüldüğünde, yüzme havuzlarının maliyetleri değişkenlik gösterir. Özellikle son yıllarda beton ya da vinil tarzı yüzme havuzlarının yanı sıra fiber tabanlı yüzme havuzlarının maliyetleri farklılık gösterir. Bunun yanı sıra spor için kullanılan yüzme havuzlarının belirli standartları karşılaması gerekliliğinden dolayı insanların karşısına farklı mali unsurlar çıkar.

Yüzme havuzu aynı zamanda temizliği de önemli olan alanlar arasında yer alır. Kullanılan suyun zaman zaman çeşitli kimyasallar ile temizlenmesi önem arz eder. Aynı zamanda bu tür maliyetlerin yanı sıra pompalama sistemleri için gereken elektrik sistemlerinin kullanımı ile birlikte birçok açıdan beklentiler karşılanmış olur. Siz de bu tür beklentilerin karşılanması aşamasında hizmet alabilirsiniz.

Yüzme havuzlarının yapım maliyetleri arasında birçok kalem bulunur. Beton kısımlarının yanı sıra aynı zamanda kimyasal malzemelerinin temizlik aşamasında kullanılması, suyun özellikleri, havuzun elektrik ve ışıklandırma sistemlerinin teşkili ile birlikte maliyetlerde önemli artışlar karşımıza çıkar. Bu nedenle maliyetler değişkenlik gösteri. Kapalı sistem yüzme havuzlarının yanı sıra açık yüzme havuzlarının kullanımı ile birlikte bu tür beklentilerin karşılanması için değişik maliyetler geçerlidir.

 

Yüzme Havuzu Özellikleri

yüzme havuzu maliyetleri

Yüzme havuzlarının bu tür niteliklerinin yanı sıra gerek temizlik gerekse de kullanım detayları açısından farklılıkları bulunur. Söz konusu farklılıklar arasında örneğin bazı yerlerde daha derin ebatlarda yüzme havuzlarının gerekliliği karşımıza çıkar. Bunun dışında bazı yüzme havuzlarının kullanımı ile birlikte insanların bu alanda ihtiyaç duyduğu standartlar karşılanmış olur. Ülkemizde bu konuda beklentilerin karşılanması aşamasında çeşitli firmalar ön plana çıkar.

Dünyada yüzme sporunda en başarılı ülkeler arasında Amerika başta gelir. Günümüzde insanların popüler olarak tercih ettiği bir spor dalı olan bu sporun ön plana çıktığı Amerika’da insanların profesyonel ve amatör beklentilerinin karşılanması aşamasında bu tür kapalı ya da açık alanlara duyulan ihtiyaç had safhadadır. Aynı zamanda bu tür alanların ortaya konulması ile birlikte insanların sağlıklı kalması için ihtiyaç duydukları sporları yapması da temin edilmiş olur.

Gerek amatör gerekse de profesyonel spor amaçları için kullanılan yüzme havuzlarının aynı zamanda sağlık alanında da önemli artıları bulunur. Bu nedenle yüzme sporunun popüler olduğu Amerika başta olmak üzere sağlık amaçları için de Fransa ya da İngiltere gibi ülkelerde de tercih edilmesi olasıdır.

 

İngiltere Olimpik Yüzme Havuzu Standartları

Yüzme havuzlarının uluslararası standartlara uygun olması açısından başta uzunluk ve genişlik olmasının yanı sıra bazı özellikleri karşılaması gerekir. Bu tür özelliklerin başında derinlik de gelir. Uzunluk olarak 50 metre genişlik olarak 25 metre ve derinlik olarak ise 2 metre boyutlarında olimpik havuzlara ihtiyaç duyulur.

Aynı zamanda olimpik yüzme havuzu özelliklerinin bunların dışında aynı anda 10 kişinin yüzmesine imkân tanıması gereklidir. Bu tür yüzme havuzları sayesinde İngiltere ile ilgili yüzme sporunun daha profesyonel olarak gerçekleştirilmesi temin edilmiş olur. Aynı zamanda bu tür alanların kullanımı sayesinde çocuk yaşta insanların yüzme sporu ile tanıştırılması da mümkün olur.

Günümüzde söz konusu alanların olimpik standartlara göre üretilmesi sayesinde yüzmenin bir spor olarak yerine getirilmesi de sağlanmış olur. Aynı zamanda bu tür standartlar sayesinde yüzme yarışlarının profesyonel ya da amatör olarak gerçekleştirilmesi sağlanmış olur. Bu nedenle yüzme sporunun sevildiği Amerika gibi ülkelerde artan bir yüzme havuzu ihtiyacı karşımıza çıkar.

Yüzme havuzlarının yapımı ve bakımı aynı zamanda birden fazla işlemin gerçekleştirilmesini gerektirdiğinden dolayı insanların bu konuda beklentilerinin temini önemlidir. Özellikle son zamanlarda bakım aşamasında kullanılan kimyasal malzemelerinin insanlar için tehlike oluşturmaması için de yine temizlik ve bakım hizmetlerinin temini önem arz eder. Günümüzde bu konuda bakım hizmetlerini sunan birçok firma bulunur.

 

Amerika Yüzme Havuzu Maliyetleri

Spor için kullanılan yüzme havuzlarının maliyetlerinin ortaya çıkarılmasında kullanılan malzemeler önem taşır. Eski bir ürün olan vinil malzeme ile daha düşük maliyetler ortaya çıkarılabilir. Bunun yanında beton malzeme ile yapılan sistemlerin de yine düşük maliyetleri ön plana çıkar. Bunların dışında yüzme havuzu maliyetleri olarak en kaliteli ve pahalı üretimler olarak yine ön plana çıkan fiber çözümler bulunmaktadır.

Günümüzde bu tür fiber yapılar sayesinde kolay temizlenebilme özelliklerinin yanı sıra bakteri ya da diğer zararlı canlıların üreme alanlarının ortadan kaldırılması temin edilir. Bu tür niteliklerin yanı sıra aynı zamanda yüzme havuzlarının ortaya konulan özellikleri arasında ışıklandırma sistemleri, pompa sistemleri, elektrik sistemleri gibi malzemeler ile maliyetlerin değişiklik göstermesi durumu karşımıza çıkar. Bu nedenle de maliyetler müşterinin beklentilerine göre değişkenlik gösterir.

 

Maliyet Kadar Kalite de Önemli

olimpik yüzme havuzu

Maliyetlerin aynı zamanda insanların bütçesine uygun olması önem taşır. Hem kaliteli malzeme hem de uygun maliyetler açısından firmamız hizmetlerini güvenle kullanabilirsiniz. Bu tür hizmetlerin temini aşamasında malzeme temininin yanı sıra aynı zamanda kurulum hizmetleri ile de ön plana çıkan firmamız sayesinde siz de havuzların maliyetlerini uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Özellikle son zamanlarda maliyetlerin belirlenmesi aşamasında müşteri odaklı çalışmalar sunarız.

Maliyetler aynı zamanda olimpik ya da yarı olimpik olmasına göre havuzlarda farklılık gösterir. Tüm detayların düşünüldüğü sistemlerin maliyet olarak daha yüksek maliyetler ile ortaya konulması durumu karşımıza çıkar. Aynı zamanda ekstra duş yerleri ya da benzeri unsurlar ile maliyetlerin yükselmesi olasıdır. Bu tür detayların yanı sıra kullanılan malzemelerin özellikleri, fayans ya da başka malzeme kullanılıp kullanılmayacağı detaylardan dolayı maliyetlerin artışı söz konusu olabilir. Sonuç olarak maliyetlerin aynı zamanda malzeme odaklı olması ve müşterilerin beklentilerini karşılayan özelliklerinin bulunması önem taşır.

 

Yüzme Havuzu Yapım Aşamaları

Yapım aşamalarının başında ilgili havuz alanının kenar çizgilerinin çizilmesi gerekir. Bu aşamada ilgili alanın sınırları belirlendikten sonra hafriyat işlemleri ile birlikte kazma işi yapılır. Bunun sonrasında ise beton dökme işlemleri yapılarak havuzların kaba inşaatları hemen hemen tamamlanmış olur. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte yüzme havuzlarında fiber sistemler ile yüzey kaplaması yapılarak daha uzun ömürlü yapılar ortaya konulur.

Yüzme havuzu yapımı çok aşamalı bir yapı gösterir. Yüzme havuzları karışık sistemler olduğundan dolayı birçok aşamanın hesaba katılması zorunluluğu karşımıza çıkar. Örneğin drenaj sistemlerinin ya da tahliye sistemlerinin teşkili sayesinde alt yapı tesis işlemleri gerçekleştirilmiş olur. Bunun yanı sıra ışıklandırma ya da estetik bir görünüm kazandırılmak için yapılabilecek bir dizi işlem bulunur.

Sonuç olarak yüzme havuzlarının gerek standartlara uygun olması gerekse de müşteri beklentilerini karşılaması aşamasında karmaşık süreçler hâkim olduğundan dolayı maliyetlerin değişiklik göstermesi durumu ön plana çıkar. Aynı zamanda bu tür maliyetlerin yanı sıra müşterilerin farklı beklentileri de bulunabilir.

Temizlik yüzme havuzlarında ön plana çıkan detaylar arasında yer alır. Temizliğin sağlanması aşamasında çeşitli kimyasalların kullanılması zorunludur. Bu tür kimyasalların kullanımı ile birlikte suda zararlı canlıların üremesinin önüne geçilmiş olur. Bu tür nedenlerden dolayı havuzların yapımı kadar bakımlarının da tam olarak yerine getirilmesi gerekli sistemlerin zamanında yapılması önem taşır.

Sosyal Medyada Paylaş